Sýningar

 

Iðnaðarsýningin

Helstu svið sýningarinnar verða: mannvirki, orka, innviðir, hönnun og vistvænar lausnir.

Iðnaður er mjög stór hluti hagkerfis okkar. Samkvæmt hagtölum skapar hann rúmlega um fimmtung landsframleiðslunnar. Og þá er aðeins rætt um beint framlag til landsframleiðslunnar. Hið óbeina framlag er mun meira. IÐNAÐARSÝNINGIN 2023 spannar hið víða svið iðnaðar hvort sem er á sviði mannvirkja, orku, framleiðslu, hugverka eða grænna lausna svo eitthvað sé nefnt. Slík sýning á erindi við landsmenn hvort sem þeir starfa eða tengjast iðnaðarsviðinu.

IÐNAÐARSÝNINGIN 2023 verður haldið í Laugardalshöllinni 31. ágúst – 2. september 2023.

Allar frekari upplýsingar eru á vefsíðu sýningarinnar hér: IÐNAÐARSÝNINGIN

Stóreldhúsið

STÓRELDHÚSIРer fagsýning fyrir stóreldhúsageirann. Sýningin hefur verið haldin annað hvert ár síðan 2005. Hefur hún vaxið ár frá ári sem sýnir hversu vel hún nær til markhópanna. Helstu markhópar sýningarinnar eru: skólarnir, vinnustaðir, stofnanir, spítalar, hótel, veitingageirinn, mötuneyti, skyndibitastaðir, bakarí, framleiðslueldhús og matvælaiðnaður.

Eingöngu fagfólki frá ofangreindum vinnustöðum er boðið á sýninguna. Fyrirtæki geta sýnt og kynnt fyrir fagfólki matvörur, tæki, búnað og annað er tilheyrir stóreldhúsum.  Á sýningunni STÓRELDHÚSIÐ gefst einstakt tækifæri á að kynna vörur og þjónustu fyrir stóreldhúsamarkaðnum.

STÓRELDHÚSIÐ 2024 verður haldið í Laugardalshöllinni 31. október – 1. nóvember 2024.

 

 

 

Iceland Fishing Expo/Sjávarútvegur

Sýningin var haldin í allri Laugardalshöllinni og er með stærri og viðameiri sýningum sem haldnar hafa verið á Íslandi. Það er mikill fjölbreytileiki á sýningunni. Þarna eru stór fyrirtæki er þjóna sjávarútveginum með mjög fjölþættar lausnir og líka einstaklingar í litlum fyrirtækjum með framsæknar lausnir og tæki.

 

Sjávarútvegssýningin er haldin á þriggja  ára fresti þar sem  innlend og erlend fyrirtæki taka þátt.

 

SJÁVARÚTVEGUR 2025 verður haldin í Laugardalshöllinni 24. – 26. september 2025.

Íslenskur Landbúnaður

Íslenskur landbúnaður 2026 hefur það að markmiði að kynna fjölbreytni íslensks landbúnaðar sem fer vaxandi og hreinleika íslenskrar matvælaframleiðslu. Að kynna fyrir bændum og öðrum gestum tæki og tól til landbúnaðar og hvers kyns rekstrarvörur og aðrar vörur fyrir íslenskan landbúnað.

Sýningin er unnin í samvinnu við Bændasamtök Íslands.

Íslenskur landbúnaður 2026 verður haldin í Laugardalshöll 9. – 11. október 2026.